Jste zde:  
::
ROVNÁ PÁTEŘ

Milí rodiče, vážení učitelé,

Milí rodiče, vážení učitelé,

možná se Vám stalo, že jste se u vás doma či ve svém okolí setkali s dítětem, kterému byla diagnostikována porucha postavení páteře, nebo-li tzv. vadné držení těla. Typů a variant poruch je mnoho, stejně tak jako jejich příčin. Navíc v podstatě neexistuje objektivně měřitelná norma jaké držení těla je ještě zdravé a kde už se jedná o poruchu.

Problematika držení těla není nic nového. V celé historii lidstva se cyklicky objevují období, ve kterých panovalo přesvědčení, že držení těla a celkové vzezření jedince je známkou zdraví nejen těla, ale i ducha. V těchto obdobích převažoval názor, že dostatek pohybové aktivity stačí, aby bylo naše tělo v ideálním držení a tudíž zdravé. Doba pokročila a s ní i poznání o fungování lidského těla.

Nové poznatky staví poruchy držení těla do jiného světla a tak jsme společně s Nadačním fondem Věra Čáslavská dospěli k přesvědčení, že by bylo vhodné zpracovat problematiku z novějšího pohledu. Projekt jsme cíleně pojmenovali ROVNÁ PÁTEŘ, protože odkazuje nejen na držení těla, ale i morální hodnoty a postoje, které hájila Věra Čáslavská.

Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku, na kterých případné poruchy ještě nestihly napáchat nevratné změny. Podobně jako v jiných publikacích, i v této příručce naleznete sestavu cviků a pozic. Ty jsou však voleny podle moderních poznatků o fungování lidské motoriky a jejím vývoji. Cvičení je vhodné nejen pro děti s poruchou držení těla, ale i u zdravých dětí funguje jako prevence, proti sekundárním poruchám držení těla.

Protože se jedná o sestavu pro děti, zvolili jsme jako průvodce cvičením pejska, ke kterému jistě budou děti mít pozitivní citový vztah. Významnou součástí celé sestavy je závěrečná pozice, při které se dítě soustředí na jednotlivé části těla. Tato fáze je velmi důležitá. Cvičení by mělo u dítěte přivodit vyvážené držení těla. Žádné cvičení však nedokáže udržet rovnováhu natrvalo a je tedy důležité, aby si vyvážené držení dítě zapamatovalo a používalo i v běžném životě. Právě soustředění na jednotlivé části těla po cvičení tomuto zapamatování napomáhá. Je prokázané, že lidé, kteří se pravidelně soustředí na své tělo, mají lepší předpoklady pro pohybový rozvoj a lépe se učí novým pohybům. Podobným tréninkem prochází i řada špičkových sportovců.

Na následujících stránkách najdete ilustrované obrázky pejska, který děti provází celou sestavou. Zároveň je důležité, aby děti ve většině pozic vydržely nejméně po dobu cca 10-15 sekund. Proto jsme sestavili rýmovaný příběh, který můžete dětem během cvičení vyprávět. Doba recitace dětem i Vám pomůže odhadnout čas potřebný pro provedení cvičební pozice. Vadné držení těla je poruchou především tzv.stabilizačních svalů a ty jsou pevně provázané s dechovými pohyby. Kromě dodržení pozice je tedy velmi důležité zaměřit pozornost i na dýchání. To by mělo být klidné a dechové pohyby by měly být zaměřeny do bříška, resp. dolního trupu. Dítě během cvičení nesmí zadržovat dech.

Přikládáme popis provedení cvičebních pozic i s fotografiemi, potenciálními chybami a krátký strukturovaný text, který by měl problematiku držení páteře přiblížit i lajkům a vysvětlit, proč právě tyto pozice jsou vhodné pro cvičení dětí.

Autor sestavy PhDr. Martina Pivec, Ph.D., ve spolupráci s Mgr. Pavlínou Novákovou, Ph.D., Helenou Opočenskou, Ing. Kateřinou Machů a PhDr. Kristinou Kopáčkovou.

Více informací

Rovná páteř
brožurka

Vytvořeno: 13. prosinec 2019

Věra Čáslavská - Cesta ke svobodě

Nadační fond Věra Čáslavská v Japonsku připravil výstavu Věra Čáslavská - Cesta ke svobodě. Oficiální zahájení proběhlo 2.12.2019  v prostorách českého velvyslanectví a za přítomnosti Velvyslance ČR v Tokiu pana Martina Tomča a ředitelky českého centra Evy Takamine.

Číst dál:

Vytvořeno: 14. říjen 2019

Zahájili jsme projekt ROVNÁ PÁTEŘ

Plníme sliby a téměr na den přesně po 2 letech od úvodní tiskové konference jsme zahájili projekt ROVNÁ PÁTEŘ ve 4 mateřských školkách. Symbolicky úplně první školka je z Černošic - konkrétně MŠ Barevný Ostrov. V této školce se do cvičení zapojilo 25 předškoláčků a obě paní učitelky.

Číst dál:

Vytvořeno: 31. červenec 2019

Řád vycházejícího slunce

Členka správní rady Nadačního fondu Věra Čáslavská, paní Kristina Kopáčková obdržela v červenci 2019 jedno z nejvyšších japonských vyznamenání Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky na náhrdelní stuze. Řád převzala od japonského velvyslance v České republice pana Kaoru Shimazaki. Kristina ve svém poděkování zmínila, že byla mnoho let členkou výboru česko-japonské společnosti a nyní pracuje jako dobrovolnice v Nadačním fondu Věra Čáslavská, který mimojiné podporuje pohybové aktivity předškolních dětí. 

Číst dál:

Věra Čáslavská

Kdo podstoupí riziko, postaví se světu a čelí mu s odvahou, toho čeká obrovská odměna.

Touto odměnou je SEBEÚCTA.

Věra Čáslavská, Život na Olympu