Jste zde:  
::
::
Zdravotní sestava Rovná páteř

Zdravotní sestava Rovná páteř

Nadační fond  Věra Čáslavská již druhým rokem učí předškoláčky v mateřských školách nebo v nultých ročnících ZŠ zdravotní sestavu na prevenci vadného držení těla. Uvedení zdravotní sestavy do školek předcházela pečlivá dvouletá příprava. Cviky jsou vybrané a prodiskutované s týmem fyzioterapeutů i jogy pod vedením PhDr. Martina Pivce.

Celá sestava cviků na sebe navazuje a je zároveň doplněna návodnou básničkou, tak aby se dětem líbila a dobře zapamatovala. Ilustroval pan Jiří Votruba. Všechny detaily k sestavě, včetně obrázků, videí, popisků i chybných a správných poloh při cvičení jsou na webu v části rovná páteř. https://www.vera-caslavska.com/cs/rovnapater

I přestože nás krátce po uvedení sestavy zasáhla Covidová pandemie, povedlo se nám již proškolit téměř 40 MŠ po celé ČR. Tým vystudovaných fyzioterapeutů zajišťuje odborný dohled při výuce. Každá školka, která má o výuku zájem, vyplní formulář https://www.vera-caslavska.com/cs/rovnapater/on-line-formular a teprve následně, po splnění všech kritérií, může být zařazena mezi podpořené školky. Což znamená, že výuka proběhne pro MŠ zdarma. Nadační fond Věra Čáslavská zajišťuje proškolení ze získaných prostředků v podobě grantů a sponsorských darů. 

Děkujeme proto všem podporovatelům, lektorům i rodičům, že mají snahu o rovnou páteř našich dětí a prevenci vadného držení těla. Zvažujete-li jak účelně investovat své finanční prostředky, budeme rádi, když si vyberete projekt ROVNÁ PÁTEŘ. 

Věra Čáslavská

Kdo podstoupí riziko, postaví se světu a čelí mu s odvahou, toho čeká obrovská odměna.

Touto odměnou je SEBEÚCTA.

Věra Čáslavská, Život na Olympu